Välkommen tillKonst i Halland

Konst i Halland är ett regionalt resurscentrum som drivs av Hallands Konstmuseum på uppdrag av och i samråd med Region Halland. Konst i Halland arbetar med utvecklingsfrågor inom bild- och formkonstområdet i Halland. 

Är du nyfiken på konst och intresserad av att hitta till konsten i Halland? På den här sidan kan du söka information om konstutställningar, konstnärer, konsthantverkare, konstkurser och mycket mer. Här finns också information till dig som är yrkesverksam konstnär eller konsthantverkare. Konst i Halland


AKTUELLT

FÖR KONSTNÄRER