Välkommen tillKonst i Halland

Konst i Halland är ett regionalt resurscentrum som drivs av Hallands Konstmuseum på uppdrag av och i samråd med Region Halland. Konst i Halland arbetar med utvecklingsfrågor inom bild- och formkonstområdet i Halland. 

Är du nyfiken på konst och intresserad av att hitta till konsten i Halland? På den här sidan kan du söka information om konstutställningar, konstnärer, konsthantverkare, konstkurser och mycket mer. Här finns också information till dig som är yrkesverksam konstnär eller konsthantverkare. Läs mer om Konst i Halland


AKTUELLT

FÖR KONSTNÄRER