Offentlig konst

Vill du veta mer om de halländska kommunernas konstsamlingar och verk i det offentliga rummet - skulpturer, fasadutsmyckningar och konstverk i allmäna lokaler. Klicka på respektive kommun och läs mer. 

Kungsbacka

offentlig konst i Kungsbacka

Varberg

offentlig konst i Varberg

Falkenberg

Hylte
 

Halmstad

offentlig konst i Halmstad 

Laholm

offentlig konst i Laholm