Om Konst i Halland

Konst i Halland är ett regionalt resurscentrum som drivs av Hallands Konstmuseum
på uppdrag av och i samråd med Region Halland.

Stöd och samverkan

Vi arbetar med utvecklingsfrågor för bild- och formkonst i Halland. Det sker i
samverkan med konstnärer och de halländska kommunerna - politiker, tjänstemän,
föreningsliv och en konstintresserad allmänhet. Inom resurscentret arrangerar vi
kurser och fortbildningar för olika målgrupper. För barn och unga vill vi lyfta fram
konstens möjligheter och ge dem rätt till eget skapande och kontakt med
professionella konstutövare.

Konst i Halland är också sammankallade för ett konstnätverk för institutioner i Halland.
Nätverket träffas 3-4 gånger om året för lyfta frågor och utbyta erfarenheter.

Vidgade vyer

I projektform arbetar vi med bl a konstresidens, konstresor och internationella
konstnärsutbyten. Vi medverkar i regionala, nationella och internationella nätverk.
Genom dessa kontaktytor håller vi oss à jour med den samtida konstutvecklingen
och skapar samtidigt möjligheter för nya samarbeten.

Fysiska och interaktiva mötesplatser

För att hitta till konsten i Halland finns flera av regionens konstnärer representerade
på www.konstihalland.se Här kan du också ta del av aktuella utställningar, kurser
och konstrundor. Arbetar du som konstnär finns här information om bland annat
fortbildningar, utlysningar och annat som kan underlätta i ditt yrkesliv. Håll dig
uppdaterad genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hallands Konstmuseum

Hallands Konstmuseum verkar som ett nav för konst och konstliv i Halland.
Museet har en omfattande konstsamling, visar tillfälliga utställningar och erbjuder
program, kurser och pedagogisk verksamhet. 

About Konst i Halland in English

Vill du synas på portalen www.konstihalland.se

Läs igenom nedanstående kriterier och skicka in din ansökan. Ansökningsblankett
får du genom att kontakta oss via konstihalland@hallandskonstmuseum.se

Här kan du läsa mer om du är gallerist och intresserad av att synas på konstihalland.se (pdf)
Här kan du läsa mer om du är konstnär och intresserad av att synas på konstihalland.se (pdf)

 


Konstverken på denna hemsida skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverket inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren. Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webb-sida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod. Konstverk av upphovsmän som företräds av BUS återges på denna hemsida med tillstånd av BUS, www.bus.se Vid önskan att nyttja verket ska BUS kontaktas, telefon 08-54 55 33 80, fax 08-54 55 33 98 eller e-mail bus@bus.se