Sigrid Holmwood

Sommaren 2012 arbetade den Londonbaserade konstnären Sigrid Holmwood en tid i Halland med samtidskonst inspirerad av folkkonsttradition, äldre metoder och Hallands Konstmuseums samling. Verken hon skapade utifrån detta visades sommaren 2013 på Hallands Konstmuseum.

I anslutning till utställningen publicerades en bok i Hallands Konstmuseums skriftserie. Boken finns att köpa via Hallands Konstmuseum.

Läs mer om Sigrid Holmwoods utställning

Sigrid Holmwoods hemsida